Prisar

Musikk 2019 2020 Merknad
Elevplass musikk, unge – 20 min 3291 3390 t.o.m. vgs
Elevplass musikk, unge – 30 min 4936,50 5085 t.o.m. vgs
Elevplass musikk, unge – fordjuping 40 min 6582 6780 t.o.m. vgs
Elevplass musikk, vaksne – 20 min 4291 4390
Elevplass musikk, vaksne – 30 min 6436,50 6585
Elevplass musikk, vaksne – fordjuping 40 min 8582 8780
Skulekorpsmedlem – instrumentalundervisning 2596 2674
Musikk frå livets byrjing 1112 1145 Pr. semester
Lærebøker musikk Kostpris Kostpris
Dans
Elevplass unge 2596 2674 t.o.m. vgs
Rabatt for fleire danseklassar unge t.o.m. vgs: Plass nr. 2: 15%, f.o.m. plass nr. 3: 30%
Elevplass vaksne 4291 4390
Teater og Skapande skriving
Elevplass unge 2596 2674 t.o.m. vgs
Elevplass vaksne 4291 4390
Visuell kunst – bilete – kreativ verkstad
Elevplass unge 2596 2674
Elevplass vaksne 4291 4390
Materiellavgift i tillegg til elevplass 500 500 Pr. år
Søskenmoderasjon t.o.m. vidaregåande skule
Søsken nr. 2: 15%, f.o.m. søsken nr. 3: 30. Gjeld unge som har heilårsfag
Utleige av utstyr
Instrumentleige 1000 1000
Sal av tenester til organisasjonar og institusjonar
Skular, barnehagar og sjukeheimar Reélle lønsutgifter inkl. sos. avgifter
Dirigent/instruktør – lag for barn og unge 500 515
Dirigent/instruktør – lag for vaksne 600 668
Prosjekt, musikartenester Reélle lønnsutgifter inkl. sos.avgifter og reise
Instrument, lyd- og lysutstyr Avtale etter mengd og slitasje (t.d. flytting)
Design og nettløsning: Doghouse