Prisar 2019

Fakturering skjer kvartalsvis på etterskot.
Alle prisar blir normalt indeksregulert med 3% pr. 1. januar kvart år.

Ordinær elevplass musikk:

 • 20 min unge t.o.m. vidaregåande: kr 3291,- pr. skuleår
 • 30 min unge t.o.m. vidaregåande: kr 4936,50 pr. skuleår
 • 40 min unge t.o.m. vidaregåande (fordjuping): kr 6582,- pr. skuleår
 • 20 min vaksne: kr 4291,- pr. skuleår
 • 30 min vaksne: kr 6436,50 pr. skuleår
 • 40 min vaksne (fordjuping): kr 8582,- pr. skuleår

Andre tilbod musikk:

 • Skulekorpsmedlem instrumentalundervisning: kr. 2596,- pr. skuleår
 • Jubalong: kr. 2596,- pr. skuleår
 • Musikk frå livets byrjing: kr. 1112,- pr. semester (12 vekers kurs)
 • Kortkurs i gitar/ ukulele på VGS: kr. 433,- pr kurs på 8 veker

Lærebøker musikk:

 • Kostpris; blir fakturert saman med kontingent.

Dans, Teater, Skapande skriving:

 • Unge t.o.m. vidaregåande: kr. 2596,- pr. skuleår
 • Vaksne: kr 4291,- pr. skuleår

Visuell kunst – Bilete – kreativ verkstad:

 • Unge t.o.m. vidaregåande: kr. 2596,- + kr. 500,- materiellavgift pr. skuleår
 • Vaksne: kr. 4291,- + kr. 500,- materiellavgift pr. skuleår

Søskenmoderasjon:

 • Plass nr. 2: 15%
 • Frå og med plass nr. 3: 30%

Utleige

Instrumentutleige: gjeld gitar, feler og ukulele: kr. 1000,- pr. år

Organisasjonar og institusjonar som ynskjer å kjøpe tenester, tek kontakt direkte med rektor. Prisar på salstenestene:

 • Skular, barnehagar og sjukeheimar: reelle lønnsutgifter inkl. sos.avgifter og reise
 • Dirigent/ instruktør – lag for born og unge: kr. 500,-/t
 • Dirigent/ instruktør – lag for vaksne: kr. 600,-/t
 • Prosjekt, musikartenester: reelle lønnsutgifter inkl. sos.avgifter og reise
 • Instrument, lyd- og lysutstyr: Avtale etter mengd og slitasje (t.d. flytting).
Design og nettløsning: Doghouse